Bursztynowy szlak

Szlak Bursztynowy to historyczna droga handlowa. Łączyła ona dwa ważne gospodarczo akweny wodne – Adriatyk, będący częścią Morza Śródziemnego i Morze Bałtyckie. Szlak ten prowadził kupców, którzy handlowali tym, co było bardzo cenne na ziemiach północy – bursztynem. Stąd wzięła się nazwa. Bursztyn był bardzo drogocennym surowcem – robione z niego były piękne ozdoby i […]